Privacy bij Tropicaldate.nl

Tropicaldate.nl vindt het zeer belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens van haar leden wordt omgegaan. Zo zullen jouw persoonsgegevens nooit aan derden worden verstrekt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Je kunt op elk gewenst moment inloggen om de gegevens te controleren die wij voor je geregistreerd hebben. Je kunt deze gegevens desgewenst op elk moment wijzigen. Hiervoor kun je vanaf de voorpagina inloggen om vanuit je eigen persoonlijke pagina je gegevens te wijzigen.

Privacy Statement
Als lid van Tropicaldate.nl geef je aan Tropicaldate.nl toestemming om jouw persoons - en/of verkeersgegevens op te laten nemen in een geautomatiseerd bestand, voor de hieronder genoemde doeleinden.

De verwerking van persoonsgegevens door Tropicaldate.nl vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

- het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het matchingsproces waarin jouw gegevens worden vergeleken met de gegevens van andere leden teneinde passende matches te vinden
- het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het beheer van de relatie tussen Tropicaldate.nl en het lid
- management van de technische infrastructuur: waaronder de management van het netwerk en servers en de mogelijkheid van ledenverificatie (verkeersbeheer);
- beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan leden

Hoe zorgt Tropicaldate.nl ervoor dat jouw privacy maximaal gewaarborgd wordt?

1. Je voornaam, achternaam en geboortedatum zijn uitsluitend voor onze eigen administratie bedoeld en zullen derhalve niet te zien zijn door andere leden of bezoekers van Tropicaldate.nl.

2. Indien je in contact wilt komen met een ander lid, dan ben jij degene die dat proces expliciet in gang zet. Tropicaldate.nl is een platform hiervoor.

3. Je gebruikt een userid om jezelf te identificeren. Het is aan jou om in het userid je echte naam in te vullen of hier een schuilnaam te gebruiken. Wij adviseren om in ieder geval NIET je achternaam te gebruiken.